به منظور تحقق اهداف تبیین شده در قانون اصلاح  تبصره «5» بند «الف» ماده «3» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن و آئین نامه اجرایی مربوطه، صدور و تمدید پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری شهرک و ناحیه صنعتی غیر دولتی در دستور کار شرکتهای استانی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران قرار گرفت.

بر این اساس بخش های غیر دولتی می توانند متقاضی ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی شوند و از مزایای آن بهره مند شوند.

اسناد و مدارک مورد نیاز به منظور صدور پروانه های مذکور در قالب چک لیستهایی که بدین منظور طراحی شده اند در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

در صورت ارائه مدارک مربوطه صدور پروانه تأسیس شهرک/ناحیه صنعتی غیردولتی برای متقاضی (بخش غیر دولتی) فراهم می شود و پس از آن در یک بازه زمانی مشخص در صورت تهیه و ارائه مدارک مندرج در چک لیست تمدید پروانه تأسیس به شرکت استانی، امکان تمدید پروانه تأسیس و آغاز عملیات اجرایی فراهم می گردد و متعاقباً در صورت تکمیل تأسیسات روبنایی و زیربنایی تا حد واگذاری، پروانه بهره برداری شهرک/ناحیه صنعتی غیر دولتی صادر خواهد شد.

ارتباط با ما

آدرس:تهران، بزرگراه کردستان، خیابان عطار، خیابان نیروی انتظامی، پلاک ۱۰

تلفن:9-88770921 (021)

کد پستی سازمان: 1994768351

دورنگار:88770800 (021)

پست الکترونیکی:info@isipo.ir

آمار بازدید

کاربران آنلاین:3

بازدید امروز:3184

بازدید این صفحه:1550

بازدید کل:1703

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نشانگر موس:

تغییر نشانگر موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: