مراحل اخذ مجوز شهرک‌ها/نواحی صنعتی غیر دولتی:

مطابق تبصره 5 الحاقی بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صدور مجوز های شهرک/ ناحیه صنفی با شرکت های تابعه سازمان صنایع کوچک می باشد و مطابق  بند ه ماده 1 آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تایید صلاحیت متقاضیان اخذ پروانه تاسیس ایجاد شهرک/ناحیه صنعتی غیر دولتی از طریق سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران صورت می پذیرد. در این راستا متقاضی می بایست از طریق درگاه ملی مجوزها نسبت به ثبت درخواست خود و بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه اقدام نماید. سپس احراز صلاحیت مالی و اقتصادی، احراز هویت و صلاحیت متقاضی و احراز صلاحیت فنی توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان بررسی و در صورت تایید، مدارک و مستندات جهت طرح در هیات مدیره سازمان به مدیریت نظارت بر شهرکهای غیر دولتی و شرکت های خدماتی سازمان ارسال می گردد. پس از بررسی و تایید هیات مدیره سازمان، شرکت شهرکهای صنعتی استان نسبت به ارسال استعلامات 31 گانه اقدام و پس از دریافت پاسخ مثبت استعلامات ارسالی، پروانه تاسیس شهرک/ناحیه صنعتی غیر دولتی توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان صادر خواهد شد.  

دارنده پروانه تاسیس شهرک/ناحیه صنعتی غیر دولتی پس از تامین و تکمیل زیرساخت های جهت صدور پروانه بهره برداری شهرک / ناحیه صنعتی غیر دولتی اقدام نموده و پس از دریافت آن می تواند نسبت به واگذاری حق بهره برداری اراضی شهرک/ناحیه صنعتی غیر دولتی به متقاضیان ایجاد واحد صنعتی که دارای جواز تاسیس معتبر از مراجع ذیصلاح می باشند، مطابق نمونه دفترچه قرارداد ابلاغی سازمان اقدام نماید.

ارتباط با ما

آدرس:تهران، بزرگراه کردستان، خیابان عطار، خیابان نیروی انتظامی، پلاک ۱۰

تلفن:9-88770921 (021)

کد پستی سازمان: 1994768351

فکس:88770800 (021)

پست الکترونیکی:info@isipo.ir

آمار بازدید

کاربران آنلاین:4

بازدید امروز:4060

بازدید این صفحه:48

بازدید‌ کل:1970

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نشانگر موس:

تغییر نشانگر موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: