حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC)

مقدمه

شرکت‌ مدیریت صادرات یکی از انواع واسطه‌های صادراتی است که برای کمک به بنگاههای خرد، کوچک و متوسط، اعم از اعضای خوشه‌ها، صنوف تولیدی، اعضای SPX و شرکت‌های خدمات فنی مهندس برای ورود به بازارهای خارجی، حضور مستمر در بازار هدف و توسعه صادرات آنها فعالیت می‌کند. این قبیل شرکت‌ها متناسب با شرایط و نیاز بنگاه‌ها می‌توانند مدیریت تمام یا بخشی از فعالیت‌های صادراتی بنگاه‌های فوق الذکر را به عهده بگیرند.

هدف

افزایش میزان صادرات بنگاه های خرد، کوچک و متوسط به ویژه بنگاه های مستقر در شهرک ها نواحی صنعتی و حضور مستمر آنها در بازارهای صادراتی

دامنه شمول

بنگاه های خرد، کوچک و متوسط

شرح وظایف

حمایت از شرکت های مدیریت صادرات که از سازمان توسعه تجارت ایران مجوز فعالیت دریافت نموده اند، با توجه به حوزه فعالیت تخصصی در کشورهای مختلف برای افزایش میزان سهم صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط 

ساز و کار اجرایی و فرآیند انجام کار

أ‌. شرکت‌های مدیریت صادرات که مطابق گردش کار مصوب سازمان توسعه تجارت، مجوز دریافت کنند، و دارای قرارداد فروش صادراتی با بنگاه(‌های) طرف قرارداد خود باشند، از تاریخ اخذ موافقت اولیه یا رتبه‌بندی، مشمول حمایت‌های این دستورالعمل خواهند بود.

ب‌. شرایط اثبات اخذ موافقت اولیه و رتبه، نمایه شدن بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان توسعه تجارت می‌باشد.

ت‌. حمایت‌ها بر اساس جدول زیر بوده و تنها آن دسته از شرکتهای مدیریت صادرات که دارای قرارداد ارائه خدمات صادراتی به بنگاه(‌های) طرف قرارداد (اعم از واحدهای تولیدی، خدمات فنی مهندسی و صنوف تولیدی) می‌باشند، می‌توانند از حمایت‌های این دستورالعمل برخوردار گردند.

ث‌. فعالیت شرکت‌ مدیریت صادرات (EMC) محدود به منطقه جغرافیایی نبوده و شرکت‌ها فارغ از محل استقرار و ثبت خود می‌توانند در تمامی کشور فعالیت نمایند.

ج‌. شرکت استانی موظف به حمایت از شرکت مدیریت صادراتی است که قرارداد منعقده آن با بنگاه خدمت گیرنده مستقر در همان استان باشد.

ح‌. تمامی حمایت‌های مندرج در جدول زیر از شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC) منوط به داشتن قرارداد با بنگاه(های) کوچک و متوسط می‌باشد.

خ‌. اطلاعات صادرات شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC) بایستی در سامانه MISسازمان درج گردد.

د‌. با توجه به فعالیت های متنوع شرکت اعم از انجام تحقیقات بازار یابی در کشور هدف، تهیه کاتالوگ، اخذ غرفه در نمایشگاه های خارجی و داخلی، تهیه کاتالوگ، اخذ گواهینامه های استاندارد مورد نیاز در کشور هدف،  ثبت برند، طراحی و بسته بندی مطلوب محصولات، بنگاه با شرکت مدیریت صادرات در حوزه تخصصی شرکت مدیریت صادرات قرارداد منعقد می‌نماید.

ذ‌. معرفی محصول در کشور هدف توسط شرکت مدیرت صادرات

ر‌. ارائه مستندات در خصوص هر یک از فعالیت های انجام شده توسط شرکت مدیریت صادرات به شرکت شهرک های صنعتی استان ( بر مبنای استقرار بنگاه در آن استان)

ز‌. تایید مستندات توسط شرکت استانی

س‌. ارائه گزارش فعالیت ها و میزان صادرات توسط شرکت استانی به سازمان و ثبت در سامانه MIS

ش‌. شرکت استانی موظف است پس از بازگشت نماینده شرکت مدیریت صادرات از نمایشگاه خارجی و هیات صنعتی- تجاری، گزارش عملکرد و دستاوردهای حاصله از رویداد مربوط را در قالب فرم مربوطهبرای نمایشگاه‌های خارجی و هیات صنعتی- تجاری تکمیل و برای مدیریت توسعه بازار و امور بین‌الملل سازمان ارسال نماید.

انجام حمایت شرکت استانی از شرکت مدیریت صادرات بر اساس جدول حمایتی  به شرح زیر

میزان و نوع حمایت ها
از فعالیت‌های بازاریابی و صادراتی شرکت مدیریت صادرات به شرح جدول زیر حمایت می‌گردد:

أ‌.    در کشورهای فاقد سفارت، کنسولگری، سفیر اکردیته و دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران، مدارک مثبته که به تایید سازمان توسعه تجارت ایران رسیده باشد، پذیرفته خواهد شد.

ب‌.  ** احراز قابلیت وصول ضمانتهای استرداد مبالغ حمایتی در بخش "تامین زیرساختهای مورد نیاز برای حضور در بازار هدف" به عهده معاون صنایع کوچک شرکت استانی می‌باشد.

ت‌.  اسناد مثبته شامل: اجاره نامه/سند خرید دفتر، انبار، سردخانه، یا SHOWROOMبه همراه ترجمه رسمی؛ دارای تاییدیه کنسولی سفارت ج.ا. ایران، اتاق بازرگانی، قرارداد نیروی کار انسانی

ث‌.  رتبه شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC) دارای مجوز "موافقت اولیه"، D محسوب می‌گردد.

 

شرکت های مدیریت صادرات رتبه بندی شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران

ارتباط با ما

آدرس:تهران، بزرگراه کردستان، خیابان عطار، خیابان نیروی انتظامی، پلاک ۱۰

تلفن:9-88770921 (021)

کد پستی سازمان: 1994768351

فکس:88770800 (021)

پست الکترونیکی:info@isipo.ir

آمار بازدید

کاربران آنلاین:5

بازدید امروز:3050

بازدید این صفحه:1812

بازدید‌ کل:2000

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نشانگر موس:

تغییر نشانگر موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: