اعتبارات وجوه اداره شده:
اعتبارات وجوه اداره شده طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع به منظور پرداخت تسهیلات جهت بازسازی و نوسازی ماشین آلات واحدهای صنعتی کوچک، طرح کمک های فنی واعتباری به صنایع کوچک به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های صنعتی کوچک به منظور تکمیل و راه اندازی و طرح کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع لبنی به منظور کمک به تجدید ساختار زنجیره صنایع لبنی، خدمات مرتبط و ترویج مصرف شیر در نظر گرفته شده است.  منابع وجوه اداره شده جهت ارائه تسهیلات به صنایع کوچک با تلفیق منابع بانکی و یا به صورت یارانه‌ای در نظر گرفته می‌شود.
 
صنایع اولویت دار در تخصیص منابع:
1- صنایع کوچک اولویت دار بر اساس اسناد ملی و استانی مرتبط
2- صنایع کوچک دانش بنیان، های تک (صنایع نوین)، صادراتی
3-  صنایع کوچک مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و شهرکهای فناوری 
4- واحدهای عضو خوشه های کسب و کار و اجزای شهرک های فناوری با تایید و مجوز شرکت شهرک‌های صنعتی استان (مطابق بسته های راهبری مصوب هیئت مدیره سازمان)
5- اولویت پرداخت تسهیلات از محل طرح کمک‏های فنی و اعتباری با طرح‏های صنایع کوچک که دارای پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد و طرح های دانش بنیان و های تک می باشد. (تعیین پیشرفت فیزیکی برای طرح های داخل شهرکهای صنعتی بر عهده شرکت شهرک‌های صنعتی استان و برای طرح های خارج از شهرک های صنعتی نیز سازمان صمت استانی میباشد)
6- اولویت پرداخت تسهیلات از محل طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع و طرح کمک‏های فنی واعتباری به صنایع لبنی صرفا به واحدهای کوچک به بهره داری رسیده در زمینه نوسازی، بازسازی و تجدید ساختار و رفع عارضه های موجود می باشد.
فرایند اعتبارات وجوه اداره شده:
 
 
مشوق ها و حمایت ها:
*  اعطای تسهیلات با نرخ سود کمتر و ارزان قیمت به واحد‌های صنعتی 
*  توزیع استانی اعتبارات فراخور با نیاز هر استان 
*  ذیرش دفترچه قرارداد حق بهره‌برداری شرکت شهرک‌های صنعتی از سوی بانک به عنوان وثیقه به استناد مفاد مندرج در تبصره دو الحاقی ماده شش آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی به شماره 96222/ت مورخ 6/8/1396 تصویب نامه هیات وزیران
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

ارتباط با ما

آدرس:تهران، بزرگراه کردستان، خیابان عطار، خیابان نیروی انتظامی، پلاک ۱۰

تلفن:9-88770921 (021)

کد پستی سازمان: 1994768351

دورنگار:88770800 (021)

پست الکترونیکی:info@isipo.ir

آمار بازدید

کاربران آنلاین:3

بازدید امروز:3573

بازدید این صفحه:916

بازدید کل:2391

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نشانگر موس:

تغییر نشانگر موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: