شهرک‌های صنعتی غیردولتی و شرکت‌های خدماتی:

الفقوانین،آیین نامه ها و سایر رویه‌های داخلی در خصوص شرکت‌های خدماتی:

1- قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی

2- آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و اصلاحیه آن

3- دستورالعمل اجرایی ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی

4- اساسنامه شرکت خدماتی

5-چک لیست واگذاری شهرک/ ناحیه صنعتی به شرکت خدماتی

6- صورتجلسه تحویل تاسیسات وآب و آبرسانی به شرکت خدماتی

7- صورتجلسه تحویل زیرساخت (ایستگاه و ماشین آتش نشانی و ...) به شرکت خدماتی

8- صورتجلسه تحویل شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب به شرکت خدماتی

9- صورتمجلس تحویل فضای سبز به شرکت خدماتی

10- چک لیست ارزیابی و پایش شرکتهای خدماتی

 

ب: قوانین،آیین نامه‌ها و سایر رویه‌های داخلی در خصوص شهرک‌های غیردولتی:

1- آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

2- قانون اصلاح تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

3- تصویب نامه شماره 45313/ت/59549ه مورخ 23/03/1401 هیات محترم وزیران در خصوص ساماندهی 38 لکه صنعتی استان تهران

4- دستورالعمل نظارت بر شهرکهای غیر دولتی

5- ضوابط ساخت و ساز واحدهای صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی

 

ج: اطلاعات کلی که نیاز است مراجعه کنندگان به سایت در ابتدای امر به آن آگاهی داشته باشند:

1: مراحل اخذ مجوز شهرکها/نواحی صنعتی غیر دولتی

مطابق تبصره 5 الحاقی بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صدور مجوز های شهرک/ ناحیه صنفی با شرکت های تابعه سازمان صنایع کوچک می باشد و مطابق  بند ه ماده 1 آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تایید صلاحیت متقاضیان اخذ پروانه تاسیس ایجاد شهرک/ناحیه صنعتی غیر دولتی از طریق سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران صورت می پذیرد. در این راستا متقاضی می بایست از طریق درگاه ملی مجوزها نسبت به ثبت درخواست خود و بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه اقدام نماید. سپس احراز صلاحیت مالی و اقتصادی، احراز هویت و صلاحیت متقاضی و احراز صلاحیت فنی توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان بررسی و در صورت تایید، مدارک و مستندات جهت طرح در هیات مدیره سازمان به مدیریت نظارت بر شهرکهای غیر دولتی و شرکت های خدماتی سازمان ارسال می گردد. پس از بررسی و تایید هیات مدیره سازمان، شرکت شهرکهای صنعتی استان نسبت به ارسال استعلامات 31 گانه اقدام و پس از دریافت پاسخ مثبت استعلامات ارسالی، پروانه تاسیس شهرک/ناحیه صنعتی غیر دولتی توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان صادر خواهد شد.  

دارنده پروانه تاسیس شهرک/ناحیه صنعتی غیر دولتی پس از تامین و تکمیل زیرساخت های جهت صدور پروانه بهره برداری شهرک / ناحیه صنعتی غیر دولتی اقدام نموده و پس از دریافت آن می تواند نسبت به واگذاری حق بهره برداری اراضی شهرک/ناحیه صنعتی غیر دولتی به متقاضیان ایجاد واحد صنعتی که دارای جواز تاسیس معتبر از مراجع ذیصلاح می باشند، مطابق نمونه دفترچه قرارداد ابلاغی سازمان اقدام نماید.

2: مراحل تشکیل شرکتهای خدماتی

مطابق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب سال 1387، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران  و شرکت شهرکهای صنعتی استان تابعه آن بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه نمونه نسبت به تشکیل شرکت خدماتی اقدام و اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی را به شرکت خدماتی واگذار می نماید. اداره امور شهرک/ناحیه صنعتی منجمله راهبری، حفظ و نگهداری، سرویس، حفاظت فیزیکی، تعمیرات، بازسازی و نوسازی، زیرساخت های موجود اعم از تاسیسات مکانیکی و برقی، ساختمان های اصلی و جنبی و تاسیسات ارتباطی موجود بین آنها و غیره در قسمت های مشترک و همچنین نظارت فنی مستمر در امر راهبردی و دقت در فعالیت مداوم تاسیسات مذکور و هر گونه زیرساخت ایجاد شده یا ماشین آلات تاسیساتی و الکتریکی که در آینده به مجموعه مربوطه اضافه شود بر عهده شرکت خدماتی می باشد. توضیح اینکه قسمت های مشترک شهرک/ ناحیه صنعتی شامل تاسیسات قسمت های مشترک، سردر ورودی، اتاق نگهبانی، ساختمان آتش نشانی، ساختمان های اداری و جنبی، فضای سبز، مکان های خاص و ... است.

 

ارتباط با ما

آدرس:تهران، بزرگراه کردستان، خیابان عطار، خیابان نیروی انتظامی، پلاک ۱۰

تلفن:9-88770921 (021)

کد پستی سازمان: 1994768351

فکس:88770800 (021)

پست الکترونیکی:info@isipo.ir

آمار بازدید

کاربران آنلاین:7

بازدید امروز:3692

بازدید این صفحه:334

بازدید‌ کل:1052

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نشانگر موس:

تغییر نشانگر موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: