تشريح فعاليت ( معرفي):

طرح توسعه توليد پوشاك كشور در مناطق روستايي به منظور اشتغال زايي در مناطق روستايي ، جلوگيري از واردات بی رویه و قاچاق ، و توسعه صادرات ارائه شده است. این طرح مبتنی بر تجربه جهانی و موفق فاست فشن می باشد، که با ایجاد بزرگترین مرکز اشتغال در کشور، پوشاک پر طرفدار طبقه متوسط را با قیمت رقابتی و با برند واحد در فروشگاههای زنجیره ای اختصاصی خود عرضه می نماید.

بخشی از مزایای صنعت پوشاک :

- صنعتی که پاک و فاقد آلایندگی درمحیط زیست است.

- از بالاترین ارزش افزوده برخوردار است.

- ازمیلیاردها دلار واردات بی رویه وقاچاق پوشاک جلوگیری می نماید.

- از بالاترین پتانسیل صادرات صنعتی کشور برخوردار است.

فلوچارت/الگوريتم فرآيند

مشوق ها و حمايت ها :

     1-عقد تفاهم نامه 5 جانبه فيمابين سازمان برنامه و بودجه کشور ، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران، استانداري هاي استان هاي منتخب (اردبيل،‌ چهارمحال و بختياري،‌ كرمانشاه، گيلان و همدان،‌ بانك كشاورزي و انجمن صنعت پوشاك كشور
     2-واگذاري زمين هاي مورد نياز طرح در شهرك هاي صنعتي با شرايط ويژه به شركت هاي پشتيبان استاني و كارگاه هاي روستايي
     3-تامين يارانه سود تسهيلات توسط سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان هاي منتخب به ميزان 9 درصد
     4-تامين تضامين مورد نياز اخذ تسهيلات توسط صندوق سرمايه گذاري صنايع كوچك

دستاوردها :

     1-تدوين طرحهاي توجيهي شركت پشتيبان مركزي،‌ شركت هاي پشتيبان استاني و كارگاه هاي روستايي با حمايت سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و شركت هاي تابعه
     2-ثبت حقوقي شركت هاي پشتيبان استاني و شركت پشتيبان مركزي طرح
     3-واگذاري عرصه هاي مورد نياز طرح در شهرك ها و نواحي صنعتي مورد تقاضا

مستندات مرتبط :

     1-تفاهم نامه
     2-طرح هاي توجيهي
     3-سند راهبردي پوشاك