اعضاء هيات مديره
 

حميدرضا خانپور

رئيس هيئت مديره و مدير عامل

تلفن : 02833356694
نمابر : 02833343690
پست الكترونيك: khanpour@qazviniec.ir

شهريار كشاورز شاهباز

معاون صنايع كوچك شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين

تلفن : 02833344008
نمابر : 02833343690
پست الكترونيك: keshavarz@qazviniec.ir

رضا صفاري

مدير عامل شركت سرام آرا

تلفن : 02833360911
نمابر : 02833343690
پست الكترونيك: saffari@mporg.ir

حسين گلي پور

معاون فني شركت شهركهاي صنعتي قزوين

تلفن : 33344009
نمابر : 02833343690
پست الكترونيك: golipour@qazviniec.ir

مهدي عبديان

نائيب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن قزوين

تلفن : 02833236112
نمابر : 02833247966
پست الكترونيك: info@qccim.com