میز خدمت الکترونیکی

عطف به بخشنامه ریاست محترم جمهور به شماره 24452 مورخ 01/03/1397 در خصوص حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از سرگردانی مردم در ساختمان های اداری و پیشگیری ارتباط غیراصولی و مفسده آمیز با کارکنان دولت و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد ودر اجرای ماده (17) تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 28/12/1396 شورای عالی اداری با عنوان "حقوق شهروندی در نظام اداری" ، میزخدمات الکترونیکی سازمان و شرکت های استانی راه اندازی گردیده است.

بر این اساس متقاضیان محترم که درخواست خود در میز خدمت (نسخه اوليه) ثبت نموده اند و دارای کد پیگیری می باشند میتوانند با وارد کردن کد پیگیر خود در کادر پایین مراحل پیشرفت درخواست خود را مشاهده نماییند.


درگاه خدمات الكترونيكي

Smiley face

اطلاعات مكاني شهرك ها و نواحي صنعتي

Smiley face

سامانه مديريت طرح و پروژه

Smiley face

مركز مبادله فناوري ايران و كره

Smiley face

سامانه مبادلات پیمانکاری فرعی ایران

Smiley face

سامانه کشوری کسب و کار به کسب کار

Smiley face

سامانه مديريت دانش

Smiley face

سامانه خوشه های کسب و کار

Smiley face

پايگاه صنايع كوچك كشور

Smiley face

انجمن گفتگو و تبادل نظر

Smiley face