تصاویر گالری
 

افتتاح شركت نقش الماس كاسپين در شهرك صنعتي كاسپين با حضور معاون علمي و فناوري رئيس جمهور


تاریخ: 1399/4/27