جزییات مناقصه/مزایده
 

احداث منبع هوایی 250 متر مكعبي شهرك صنعتي حكيميه

استان:‌
شماره آگهی :‌20/98/ش
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌1398/08/18
پایان مناقصه :‌1398/09/05

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 98/20/ش فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي عمليات احداث منبع هوایی 250 متر مكعبي شهرك صنعتي حكيميه 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره(2098001085000020 ) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ شنبه 18/08/98 ساعت 15 مي باشد. 3- آخرين مهلت خرید اسناد مناقصه تا ساعت 15 روز شنبه 25/08/98 4- آخرين مهلت تسليم پيشنهاد قيمت تا ساعت 15 روز سه شنبه 05/09/98 5- آخرين مهلت تسليم ضمانت نامه (فيزيكي) به كارفرما ساعت 10 روز چهارشنبه 06/09/98 6- زمان بازگشايي پاكات الف و ب و ج در ساعت 11روز چهارشنبه 06/09/98 7- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 9- مبلغ برآورد: 11.416.977.004 ريال است كه بر اساس فهارس بهاي 1398 محاسبه گرديده است. 10- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 571.000.000ريال مي باشد. 11- مدت قرارداد: 8 ماه 12- محل اجراي پروژه : شهرک صنعتی حکیمیه واقع در کيلومتر 15 جاده بوئين زهرا به دانسفهان ( سگز آباد ) 13 – شرايط شركت كنندگان : پيمانكار ميبايستي داراي حداقل رتبه 5 ابنیه و یا تأسیسات و تجهیزات بوده و یا دارای جواز تأسیس و کارخانه تولید مخازن فولادی باشد . ارائه حداقل يک قرارداد و صورتجلسه تحویل منبع فولادی هوایی با دستگاه اجرايي قابل قیاس با این مناقصه که طی 5 سال اخیر به نحو رضایت بخش اجرا گردیده باشد ، به همراه رضایت نامه از کارفرمای مذکور الزامي مي باشد.تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند درمناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين