جزییات مناقصه/مزایده
 

خريد لوازم و تجهيزات شبكه توزيع برق فاز توسعه شهرک صنعتی خرمدشت

استان:‌
شماره آگهی :‌9/1400/?
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين
معاونت :‌معاونت فني
شروع مناقصه :‌1400/03/13
پایان مناقصه :‌1400/03/30

شرح اگهی

آگهی مناقصه عمومي شماره 9/1400/ش فراخوان مناقصه عمومي خريد لوازم و تجهيزات شبكه توزيع برق فاز توسعه شهرک صنعتی خرمدشت 1- شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره(2000001085000009) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 2- تاريخ انتشار در سامانه تاريخ پنجشنبه 1400/03/13 ساعت 15 مي باشد. 3- آخرين مهلت خرید اسناد مناقصه تا ساعت 15 روز پنجشنبه 1400/03/20 4- آخرين مهلت تسليم پيشنهاد قيمت تا ساعت 15 روز يكشنبه 1400/03/30 5- آخرين مهلت تسليم ضمانت نامه (فيزيكي) به كارفرما ساعت 10 روز دوشنبه 1400/03/31 6- زمان بازگشايي پاكات الف و ب و ج در ساعت 11 روز دوشنبه 1400/03/31 7- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در : قزوین ، بلوار آيت ا... شهید بهشتی ، روبروی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028 ، سايت اينترنتي: www.qazviniec.ir 8-مبلغ برآورد:59.850.000.000ريال است كه براساس قیمتهای واحد مقطوع پیشنهادی پیمانکار محاسبه گرديده است. 9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه :3.000.000.000ريال مي باشد. 10- مدت قرارداد: 3 ماه 11- محل اجراي پروژه : انبار شهرك صنعتي خرمدشت واقع در کيلومتر 25 جاده تاکستان به آوج 12– شرايط شركت كنندگان : شخص حقوقي داراي رتبه حداقل 5 برق (نيرو) و صلاحيت ايمني پيمانكاري اداره كار – دارا بودن حداقل یک سابقه کار مشابه ( به لحاظ حجمی و یا ریالی ) همراه با رضایتنامه و ارائه قرارداد و صورتجلسه تحویل که پیمانکار می بایستی رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری )در طی مدت پنج سال گذشتهمنعقد نموده باشد. تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند در مناقصه شركت نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صلاحيت لازم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد. روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين