پیام مدیر عامل
 

در جهاني كه معيار و وزن قدرت نرم و سخت دولتها با حجم صنايع و تجارت آنها سنجيده مي شود ، صنايع كوچك و متوسط ( SME ) نقش مهمي را در توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، اشتغال پايدار جوانان و رشد صادرات و متغيرهاي مختلف توسعه ايفا مي نمايند . به طوري كه كشورهاي صنعتي و با درآمد سرانه بالا بالغ بر 55% توليد نا خالص داخلي و 65% نيروي كار وابسته به ( SME ) ها مي باشد . استان قزوين به عنوان شاهراه ترانزيتي و كريدور اقتصادي شمال به جنوب بين پايتخت ايران اسلامي و 8 استان همجوار به عنوان مدار صنعتي كشور از اهميت شاياني برخوردار است . شركت شهركهاي صنعتي استان به نمايندگي از سازمان صنايع كوچك نيز در راستاي توسعه صنعتي ، ايجاد زمينه هاي سرمايه گذاري ، حمايت از توليد داخلي و صادرات ، اشتغال پايدار و توسعه زير ساخت ها با اولويت رعايت ضوابط زيست محيطي ، از زمان تاسيس در سال 1376 با تکيه بر نيروي انساني متخصص و كارآمد ، امکانات و زيرساخت هاي صنعتي را در اقصي نقاط استان فراهم نموده كه نتيجه آن جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي در بخش هاي مختلف مستقر در شهركهاي استان می باشد. حوزه ديگر فعاليتهاي شركت شهركهاي صنعتي استان معطوف به حمايت از صنايع كوچك و متوسط است ،که حدود 50% اشتغال صنعتي استان را تأمین می نمایند كه شامل شناسايي و معرفی اولويت هاي صنعتي استان ، احداث نمایشگاه دائمی توليدات و محصولات صنعتي، بررسي زنجيره ارزش صنايع داراي اولويت، برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندی صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، توسعه خوشه هاي حائز اولويت (خوشه های بسته بندي، فرآورده های انگور، قطعات خودرو ، تشکیل کنسرسیوم صادراتی، حمايت از صنايع كوچك جهت حضور در نمايشگاههاي ملي و بين المللي، ايجاد مركز خدمات فناوري در شهرك کاسپین و ساماندهي مشاوران صنعتي جهت خدمت رساني فني و مهندسي به صنايع،و حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي جهت حل مشكلات واحدهاي صنعتي مي باشد. اينجانب با توكل به خداوند سبحان در سال اقتصاد مقاومتي: توليد - اشتغال با روحيه امانت داري و پاكدستي ، ضمن رعايت ضوابط و مقررات حاكم و عملياتي نمودن سياست هاي ابلاغي كلي از سوي مقام معظم رهبري و اسناد و قوانين فرادستي توجه جدي به آسيب شناسي و رفع مشكلات صنايع كوچك و متوسط مستقر در شهرك ها و توسعه زير ساخت هاي مورد نياز آنها و همدلي با صنعتگران و پيشگامان كار، تلاش و سازندگي را جزء اولويت كاري قرارداده و تلاش خواهم كرد تجربه بيش از بيست سال خدمتگزاري در حوزه ي مديريت ، روابط كار ، آموزش فني و مهارتي و كار آفريني خود را در اختيار صنعت استان قرار داده و زمينه رونق اقتصادي و حل معضل ركود و فراهم سازي اشتغال مولد و پايدار جوانان ارجمند قزوين را فراهم آوريم. رضا صفاري رئيس هيئت مديره ومدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين