۵۶۷ طرح تولیدی در شهرک های صنعتی قزوین در حال اجراست

مدير عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: ۵۶۷ طرح صنعتی با ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در شهرکها در حال ساخت است که با تکمیل آنها برای ۱۹ هزار و ۶۰۵ نفر شغل ایجاد خواهد شد.


پنج واحد تولیدی به جمع صنایع دانش‌بنیان در شهركهاي صنعتي قزوین افزوده شدند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: پنج واحد تولیدی سال جاری به جمع صنایع دانش‌بنیان مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قزوین اضافه شده‌اند.


رشد 2/7 برابری واگذاری زمین صنعتي به سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی قزوین

مدير عامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت: در طول دو سال گذشته تاكنون 361 هكتار زمين صنعتي در شهركها ونواحي صنعتي استان به متقاضيان سرمايه گذاري و احداث واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي در شهركها و نواحي صنعتي واگذار شده است


شهرک های صنعتی قزوین، پیشگام ملی در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: استان قزوین در سه سال و نيم گذشته با بیش از 338 قرارداد پیشگام ملی در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی بوده است.


افتتاح 13 طرح صنعتي و پروژه عمراني در شهركهای صنعتی استان قزوين بمناسبت هفته دولت

مدير عامل شركت شهركهاي گفت: 13 طرح صنعتي و پروژه عمراني با سرمايه گذاري 2 هزار و 740 ميليارد ريال در ایام هفته دولت در شهركها و نواحي صنعتی استان به بهره برداری خواهد رسيد.


جدید

فراخوان: آگهي فراخوان شناسايي عامل توسعه خوشه كسب و كار

آگهي فراخوان شناسايي عامل توسعه خوشه كسب و كار شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين د ....


جدید

حفاظت و نگهباني آبيك، الموت، نيكويه و طارم

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

عمليات جدول گذاري و زيرسازي بخشي از معابر شهرك شال

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

عمليات زيرسازي و آسفالت يك معبر شهرك آراسنج

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

حفاظت و نگهباني آبيك، الموت، نيكويه و طارم

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين


جدید

رفت و روب و حمل زباله در شهرک صنعتي کاسپين 2

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين