كمك سيزده ميليارد ريالي واحدهاي توليدي به مهار كرونا

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين گفت: چند واحد توليدي مستقر در شهركهاي صنعتي قزوين مبلغ 13 ميليارد ريال به صورت نقدی و غير نقدي به بخش بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی کمک كردند.


تغییر خط تولید چند واحد توليدي مواد ضد عفوفي در شهركهاي صنعتي قزوين

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين گفت: در شهرکهای صنعتی برخی واحدهای صنعتی یا تغییر خط تولید موفق به تولید مواد ضد عفونی و بهداشتی و شوینده ها و ماسک شدند


در سال "جهش تولید" جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی هدف اصلی شهرکهای صنعتی قزوین

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت: در سال گذشته با جذب ۱۰۷ سرمایه گذار داخلی و خارجی از استانهای برتر در کشور بودیم.


اخذ ۸۳۰ سند مالکیت تفکیکی در شهرکهای صنعتی قزوین

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: در راستای حمایت از سرمایه گذاران اسناد تفکیکی چهار شهرک و ناحیه صنعتی آماده واگذاری می باشد.


دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تخصیص امکانات و تأمین ارزاق و نیازهای عمومی سیل زدگان

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستوری از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی بزرگ در استان‌های سیل زده خواست تا امکانات خود را برای کمک به هموطنان مناطق سیل زده اختصاص دهند.


جدید

فراخوان: آگهي فراخوان شناسايي عامل توسعه خوشه كسب و كار

آگهي فراخوان شناسايي عامل توسعه خوشه كسب و كار شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين د ....


جدید

خريد اقلام تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان اداري

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين