مساحت شهرک صنعتی آبیک 2 برابر می شود

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت: مساحت شهرک صنعتی آبیک (کاسپین 2) با توجه به تقاضاپذیری سرمایه گذاران دو برابر خواهد شد.


رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا از شهرک صنعتی كاسپين قزوین بازدید کرد

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز کشور از چند واحد توليدي در شهرک صنعتي کاسپین قزوین بازدید کرد.


تمامی زیرساخت ها در شهرک صنعتی خرمدشت فراهم است

استاندار قزوین گفت: شهرک صنعتی خرمدشت در شهرستان تاکستان با سه هزار هکتار مساحت یکی از شهرک های صنعتی بزرگ کشور است.


18 طرح عمرانی در شهرک های صنعتی قزوین در حال اجراست

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت: 18 طرح عمرانی و خدماتی با 235 میلیارد ریال اعتبار هم اکنون در شهرک ها و نواحی صنعتی استان در حال اجرا هستند.


جدید

فراخوان: آگهي فراخوان شناسايي عامل توسعه خوشه كسب و كار

آگهي فراخوان شناسايي عامل توسعه خوشه كسب و كار شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين د ....