517 طرح در شهرک های صنعتی قزوین در حال احداث است

مدیرعامل شهرک های صنعتی قزوین گفت: هم اکنون 517 طرح صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان در حال تخصيص زمين و ساخت قرار دارد.


53 درصد اراضی شهرکهای صنعتی استان قزوین در تاکستان قرار دارد

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین گفت: 53 درصد اراضی شهرکها و نواحی صنعتی استان به میزان 3 هزار و 446 هکتار در شهرستان تاکستان قرار دارد.


از ابتدای امسال تاکنون 70 میلیارد ریال اعتبار در شهرک های صنعتی قزوین هزینه شد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت: 70 میلیارد ریال از ابتدای امسال تاکنون برای توسعه زیرساخت ها در شهرک های صنعتی استان هزینه شده است.


یک طرح عمرانی در ناحیه صنعتی اسفرورین افتتاح شد

با حضور استاندار قزوین يك پروژه عمراني در ناحیه صنعتی اسفرورین شهرستان تاکستان مورد بهره برداری قرار گرفت.


فراخوان و اطلاعيه اي ثبت نشده است.