بهره برداري از فاز دوم تصفيه خانه شهرك صنعتي كاسپين

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين : با اعتباري بالغ بر 40 ميليارد ريال فاز دوم تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي كاسپين با پيشرفيت فيزيكي 95 درصدي در حال اجرا مي باشد.


بهره برداري از فاز دوم تصفيه خانه شهرك صنعتي كاسپين

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين : با اعتباري بالغ بر 40 ميليارد ريال فاز دوم تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي كاسپين با پيشرفيت فيزيكي 95 درصدي در حال اجرا مي باشد.


بازدید مشاور امور بانوان کارآفرین سازمان صنایع کوچک از واحدهای شهرک صنعتی كاسپين وليا

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين گفت: در راستاي حمايت ازتوليدات ملي و بانوان كارآفرين مشاور امور بانوان کارآفرین سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بهمراه سيده حميده زرآبادي نماينده مردم شريف قزوين، آبيك والبرز از 5 واحد توليدي بازديد كردند.


برگزاري جلسه شورای توسعه و تعاون بانوان کارآفرین قزوين

جلسه شورای توسعه و تعاون بانوان کارآفرین استان قزوين با حضور " پريچهر سلطانی " مشاور امور بانوان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران،"سيده حميده زرآبادي" نماينده مردم شريف قزوين، آبيك والبرز در مجلس شوراي اسلامي، مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين و جمعی از بانوان کارآفرین شهركهاي صنعتي استان تشکیل شد.


جدید

فراخوان: آگهي فراخوان شناسايي عامل توسعه خوشه كسب و كار

آگهي فراخوان شناسايي عامل توسعه خوشه كسب و كار شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين د ....