تصاویر گالری
 

معاون وزیرصنعت،معدن وتجارت: 19 هزار طرح صنعتی در شهرک های صنعتی در حال ساخت است


تاریخ: 1397/4/4