تصاویر گالری
 

افتتاح شركت ويتانا مستقر در شهرك صنعتي كاسپين با حضور معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور


تاریخ: 1399/6/10