تصاویر گالری
 

افتتاح شركت سرمايه گذاري خارجي AGT در شهرك صنعتي كاسپين با حضور معاون رئيس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور


تاریخ: 1399/6/3