تصاویر گالری
 

حضور دكتر ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور در شهرك صنعتي كاسپين وبازديد از طرح صنعتي دانش بنيان قواي محركه تيوان توليد كننده موتور سه سيلندر كم مصرف و پرقدرت


تاریخ: 1399/4/27