اخبار > نشست مشترك معاون وزير و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و استاندار گلستان
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

نشست مشترك معاون وزير و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و استاندار گلستان

نشست مشترك معاون وزير و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و استاندار گلستان

نشست مشترك معاون وزير و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و استاندار گلستان

تاريخ: 1399/03/13  | ساعت: ١٠:٣٠ | شناسه: ١٠٤١٨ | تعداد نمايش: 6


خروج